Vrtci in šole

Umetnostna galerija Maribor (UGM) je druga največja ustanova za moderno in sodobno likovno umetnost v Sloveniji. Otroci se bodo v naših prostorih srečali z vrhunskimi likovnimi deli in spoznali različne umetniške zvrsti. Ob neposrednem opazovanju bodo poglobili znanje o likovnih motivih in tehnikah. Ker je za sodobno umetnost značilno, da posega na druga spoznavna področja, se bodo otroci pri nas preko umetnosti dotaknili tudi drugih tem, kot so ekologija, narava in družba. Predvsem pa jih bomo skozi vodene aktivnosti spodbujali k ustvarjalnosti ter izražanju lastnih mnenj in idej.
Dejavnosti za pred- in osnovnošolske otroke so zasnovane na igrivem spoznavanju z galerijskim prostorom in umetniško razstavo ter nadgrajene z izkustvenim učenjem. Načrtovane so glede na starost otrok.
S skupinami iz vrtcev se pri raziskovanju umetnin pogovarjamo, igramo in likovno ustvarjamo. Z vključevanjem likovnih nalog otroci slike, kipe in druge umetnine poglobljeno opazujejo ter interpretirajo. Za šolarje lahko v dogovoru s spremljevalci aktivnosti v galeriji povežemo z vsebinami, ki jih trenutno obravnavajo pri pouku. Ker se umetnost »dogaja« tudi v zunanjem, javnem prostoru, se nam lahko pridružite še pri raziskovanju umetniških obeležij v mestu.
Program za skupine iz vzgojno-izobraževalnih ustanov izvajamo od torka do nedelje, 9.00 - 18.00, razen v času, ko je razstavišče zaprto zaradi postavljanja nove razstave.

prvič v galeriji
Program je namenjen skupinam otrok do 3. leta starosti. Poudarek je na sproščenem pogovoru in igri.
cena na osebo: brezplačno
trajanje posameznega obiska: 15 - 20 minut
starostna skupina: primerno za prvo starostno obdobje skupin iz vrtcev

vodstvo
Vodstvo temelji na spodbujanju poglobljenega opazovanja razstavljenih umetnin. Otroke spodbujamo k opisovanju, pojasnjevanju in poslušanju drugega ter izražanju lastnih mnenj in idej. Glede na vsebino razstave vključimo tudi krajše igre ali likovne naloge.
cena posameznega obiska: 2,50 EUR
trajanje: 45 - 60 minut
starostna skupina: primerno za vse starostne skupine

vodstvo + ustvarjalnica
Vodstvo po razstavi popestrimo z različnimi igrami, didaktičnimi in likovnimi nalogami, ki usmerjajo v poglobljeno opazovanje, razumevanje in doživljanje umetnin.
cena posameznega obiska: 2,50 EUR
trajanje: 60 - 90 minut
starostna skupina: primerno za vse starostne skupine 

vodstvo + ustvarjalnica za družine
Aktivnost spodbuja ustvarjalno druženje v neposrednem stiku z umetninami in kreativno sodelovanje mlajših otrok in staršev, dedkov ter babic.
cena posameznega obiska: 3,50 EUR na družino
trajanje: 60 minut
starostna skupina: primerno za skupine iz vrtcev in prve triade osnovne šole

kulturni dan v ugm
Aktivnost ponuja poglobljeno raziskovanje razstave z vodstvom in vključuje različne ustvarjalne naloge. Kulturni dan v UGM lahko dopolnimo z vsebinami po dogovoru s spremljevalci.
cena posameznega obiska: 3,50 EUR 
trajanje: 120 - 180 minut
starostna skupina: primerno za skupine iz osnovnih in srednjih šol

vodstvo - spoznavanje mariborske javne plastike
Skupine popeljemo na usmerjen sprehod skozi mariborsko mestno središče. Udeleženci se poglobijo v vsebino javne plastike in njene umeščenosti v mesto. Vodstvo lahko priredimo tudi za spoznavanje javne plastike v drugih mestnih četrtih.
cena posameznega obiska: 2,20 EUR
trajanje: 60 minut
starostna skupina: primerno za vse starostne skupine

vodstvo z učnim listom - spoznavanje mariborske javne plastike
Nadgradnja vodenega ogleda javne plastike v mestnem središču vključuje tudi reševanje nalog na učnem listu, ki spodbuja samostojno poglabljanje v tematiko.
cena posameznega obiska: 2,50 EUR
trajanje: 90 minut
starostna skupina: primerno za učence od 4. do 9. razreda

Kulturni bazar 2022 - Flora, favna, krogi in še več v Mestnem parku Maribor
zbirno mesto: Mestni park Maribor-pri glasbenem paviljonu
Kulturni bazar 2022 spodbuja tematske kulturne poti in sprehode.
Mariborski Mestni park je umeščen med hriboma Piramido in Kalvarijo, pod Mestnim vrhom, severno od mestnega jedra. Je naravna vrednota in kulturni spomenik, sinonim za zeleno površino, asociacija za sprehode in uživanje v naravi, priložnost za raziskovanje. Na vodenem sprehodu spoznavate bolj ali manj skrite kotičke, floro in favno, zgodovinski razvoj in likovne umetnine, ki ga bogatijo. Le kaj predstavlja betonska krogla, ki je videti, kot da se kotali med drevesi? Čigava kiparska podoba nas prijazno gleda z visoka podstavka? In kakšen je pomen Geopunkturenga kroga, ki ga je v naš park s svojimi sodelavkami/ci postavil umetnik Marka Pogačnika?
Program izvajamo v sodelovanju z Zavodom za varstvo kulturne dediščine Slovenije, enoto Maribor.
cena: 2,50 eu
trajanje: 90 min

galerija na obisku
Program je namenjen vsem skupinam s posebnimi potrebami, ki ne morejo obiskati galerije. Galerijski pedagogi obiščejo skupine v bolnišnici, zavodu, na šolskem taboru ipd. Z didaktičnimi igrami in likovnim ustvarjanjem udeležencem popestrimo dan in jih spodbujamo k spoznavanju in doživljanju umetnosti.
cena: brezplačno
trajanje: po dogovoru
starostna skupina: primerno za vse starostne skupine

vodstvo – Kapljica izgine, kip pusti spomine
Predšolske in osnovnošolske otroke vabimo na poglobljeno veččutno in multimodalno spoznavanje Spomenika NOB, ki so ga Mariborčani sprejeli kot pomemben prepoznavni simbol mesta. 
cena posameznega obiska: vrtec 2,20 EUR, osnovna šola 2,50 EUR
trajanje: vrtec 60 minut, osnovnošolci 90 minut

abonma za vrtce
Skupine, vključene v abonma, obiščejo 3 ali 4 razstave v šolskem letu. Vsak obisk vključuje voden ogled razstave z vključevanjem igre in likovnih nalog, ki spodbujajo poglobljeno opazovanje in doživljanje umetniške razstave.
cena: 5,00 - 6,50 EUR
trajanje: 3 - 4 x 45 - 60 minut

abonma za osnovne šole
Skupine, vključene v abonma, obiščejo 3 ali 4 razstave v šolskem letu. Vsak obisk vključuje vodstvo + ustvarjalnico oziroma aktivnosti po dogovoru.
trajanje: 3 - 4 x 90 minut
cena: 6,00 - 7,50 EUR

informacije in najava skupin: Brigita Strnad, muzejska svetovalka, brigita.strnad@ugm.si, 02 229 46 97
navodila za najavo obiska in pripravo otrok na ogled umetniške razstave