Preskoči na vsebino

Knjižnica & arhiv

Knjižnica UGM je nastajala postopoma vse od ustanovitve Umetnostne galerije Maribor leta 1954. Od takrat organizirano zbiramo, hranimo in obdelujemo gradivo s področja vizualne umetnosti. Danes je v prostorih Knjižnice UGM okrog 15.000 enot knjižničnega gradiva. Od tega je večina razstavnih katalogov, ki jih dobivamo z izmenjavo iz galerij v Sloveniji in tujini. Velik del gradiva predstavljajo tudi publikacije o teoriji umetnosti, monografije umetnikov, različni pregledi slikarstva, arhitekture, kiparstva, fotografije, videa in novih medijev. Uporabniki lahko izbirajo med enajstimi naslovi serijskih publikacij, hranimo pa tudi večje število starejših revij s področja likovne umetnosti. Knjižnica je kot polnopravna članica vključena v sistem COBISS, tako da omogoča dostop do vzajemnega kataloga in večino gradiva ponuja po prostem pristopu. 

odpiralni čas čitalnice:
vsako sredo, 10.00 - 13.00, in po dogovoru
informacije: Andreja Podjavoršek, knjižničarka, 02/229 46 90, andreja.podjavorsekping@ugmpong.si

CENIK KNJIŽNIČNIH STORITEV ZA ZUNANJE UPORABNIKE
opomini (na enoto knjižničnega gradiva)
prvi opomin (po sedmih dneh od preteka roka izposoje): 2,00 EUR
drugi opomin (po sedmih dneh od prvega opomina): 4,00 EUR
tretji opomin (po sedmih dneh od drugega opomina): 8,00 EUR
opomin pred tožbo: 10,00 EUR
tožba: dejanski stroški

izgubljeno ali poškodovano gradivo
izgubljeno gradivo: vrednost nadomestnega izvoda
poškodovano gradivo: dejanski stroški popravila

kopiranje in izpisovanje
fotokopija A4: 0,10 EUR
fotokopija A3: 0,20 EUR
izpis s tiskalnikom: 0,10 EUR