Preskoči na vsebino

Informacije javnega značaja

Naziv:
Umetnostna galerija Maribor
Strossmayerjeva ulica 6
2000 Maribor, Slovenija

Odgovorna oseba:
Simona Vidmar Čelik, direktorica

Kontakt:
T: +386(0)2 229 58 60
E: infoping@ugmpong.si, upravaping@ugmpong.si

Uradna oseba za posredovanje informacij javnega značaja:
Simona Vidmar Čelik, direktorica

Strateški načrt UGM 2023-2027

Letno poročilo UGM 2022

Predpisi s področja delovanja zavoda:
Zakon o uresničevanju javnega interesa za kulturo (ZUJIK) 
Zakon o varstvu kulturne dediščine (ZVKD-1)
Pravilnik o varovanju in hranjenju nacionalnega bogastva in muzejskega gradiva, o vpisu v razvid muzejev in o podelitvi pooblastila za opravljanje državne javne službe muzejev

Ustanovitveni akt:
Odlok o ustanovitvi UGM

Interni akti:
Pravilnik o zavarovanju osebnih podatkov
Pravilnik o obratovalnem času razstavišč UGM
Pravilnik o vstopnini UGM
Pravilnik o delovanju kluba UGM