6 € / 4 € (člani Kluba UGM)

7. mednarodni trienale Ekologija in umetnost se je v letu 2005 priključil mednarodni institucionalno-kuratorski mreži Continetal Breakfast. Katalog na eni strani predstavlja poglede slovenskih umetnikov na mejni prostor med Balkanom in Zahodom (AABO, Aleksandra Gruden, kitch™, Polona Maher, Katja Majer, Iztok Maroh, Marko Ornik, son:DA, Simona Šuc), na drugi strani pa prostore prehoda zaznamuje selekcija mednarodnih umetnikov po izboru kustosov iz mreže Continental Breakfast (Ben Cain & Tina Gverović, Marta Deskur, Marko Lulić, Hajnal Nemeth, Neriman Polat, Massimo Premuda, Mileta Prodanović, Killu Sukmit & Mari Laanemets, Mileta Prodanović, Samuil Stoyanov).

Besedila: Breda Kolar Sluga, Meta Gabršek Prosenc, Petra Kapš
Urednica: Breda Kolar Sluga  
ISBN 961-6489-07-0
Leto: 2005
Strani: 55
Velikost: 22 x 22 cm