7 € / 4,90 € (člani Kluba UGM)

Komplet petih katalogov predstavlja mednarodni trienale Ekologija in umetnost, ki je potekal med leti 1980 in 2005. Komplet zajema sledeče publikacije: 1. jugoslovanski trienale Ekologija in umetnost (1980), Eko, 3. jugoslovanski trienale Ekologija in umetnost (1988), Art d'Eco, 4. mednarodni trienale Ekologija in umetnost (1992), Natura mortua, 5. trienale Ekologija in umetnost (1996) in Prostori prehoda, 7. trienale Ekologija in umentost (2005).