RAZPRODANO!

Z večjim delom opusa je fotograf Stojana Kerbler zavezan figuri in ruralnemu okolju. V njegovih prvih treh serijah prevladajo posnetki domačega okolja, predvsem Ptuja in Haloz, s katerimi se je najbolj uveljavil. Naslednja serija fotografij je povezana s tovarno aluminija v Kidričevem, kjer je bil zaposlen skoraj 40 let. Fotografije prikazujejo delavce in likovno zanimive prizore v proizvodnih halah. Po upokojitvi se je Kerbler lotil fotografiranja ptujskih dvorišč. Za to serijo je značilen kvadratni format in čistost posnetkov, saj se je avtor izogibal bujnemu rastju. Fotografije so nastale v poznem jesenskem času in prikazujejo enolično razpoloženje meglenih in oblačnih dni, kar jim daje pridih mističnosti. Katalog v eseju Marjete Ciglenečki izčrpno predstavlja umetnikovo življenje in delo ter slogovni razvoj, vsebuje pa tudi pregled razstav, bibliografijo in ostalo dokumentacijo o njegovem delu.

Besedilo: dr. Marjeta Ciglenečki
Urednica: Nevenka Dobljekar
Oblikovanje: Darko Ferlinc
Leto: 2008
Strani: 90
Velikost: 26,5 x 26,5 cm