RAZPRODANO!

Polona Petek (1970), akademska slikarka mlajše generacije, je ena najzanimivejših avtoric znotraj klasičnega slikarstva v Sloveniji in je prisotna tudi v mednarodnem likovnem prostoru. Razstava leta 2007 v UGM je bila njena prva večja samostojna razstava. Izraz Polone Petek je nekaj posebnega, saj umetnica v svojih delih preslikava fotografije in ustvarja slikarske albume. Motivi so družinske »razglednice« in vedute bližnje okolice, zamrznjeni trenutki, ki jih avtorica kot tiha opazovalka spremlja, beleži in interpretira. Umetnico zanima trenutek, ki ga zadrži na fotografiji, v njegovih prostorskih, barvnih in psiholoških relacijah med objekti in človeškimi liki oziroma med nevidnim opazovalcem in naravo.

Besedilo: Vojko Urbančič
Urednica: Simona Vidmar  
ISBN 978-961-6489-11-9
Leto: 2007
Strani: 23
Velikost: 26 x 23 cm