3 € / 2,10 € (člani Kluba UGM)

Dušan Fišer (1962) v vizualno-konceptualnem projektu raziskuje mentalne strukture prostora ter izpostavlja človekovo nujo po zamejevanju le-tega. Pri tem vedno znova zadeva ob neomejenost možnosti njihovih prezentacij, kod, problemov, ugank/enigem. Katalog razstave približa problematiko ampule, velikosti približno dveh metrov, manifestirane kot prostorski zapisi oziroma kot kodni sistemi, razvrščeni po prostoru.

Besedilo: Brigita Strnad    
ISBN 961-238-779-6
Leto: 2006
Strani: 19
Velikost: 30 x 21 cm