• Next to you

    Najzanimivejši in najprodornejši mladi arhitekti iz Maribora pod 35 let, ki aktivno soustvarjajo kulturo bivanja v Sloveniji in tujini, so zbrani na veliki pregledni multimedijski razstavi NEXT TO YOU...

  • Miprijazajtrk

    Osrednja tema razstavljenih del je zajtrk. Nastala so kot likovni odziv otrok in mladih na razstavo PROSTORI PREHODA, 7. mednarodnega trienala Ekologija in umetnost, Continental Breakfast Maribor.

  • Anja Jerčič, Slike 2003-2005

    Podobe rastlin v slikah Anje Jerčič, v povečanih dimenzijah razgaljene pred človekovim pogledom, v že skoraj grozeči razsežnosti prihajajo nasproti gledalcu.