Izobraževalni seminar, Umetnost, kultura, dostopnost
Umetnostna galerija Maribor, Strossmayerjeva 6
ponedeljek, 6. december 2010, od 9.00-14.00
prijava: do 3. decembra 2010
predavata: Rajka Bračun Sova in  dr. Vlasta Vodeb  

Izobraževalni seminar je namenjen zaposlenim v muzejih, galerijah, gledališčih, knjižnicah, koncertnih hišah in drugih kulturnih ustanovah, samozaposlenim v kulturi ter drugim delavcem v kulturi, ki morajo pri svojem delu z oktobrom 2010 slediti smernicam Zakona o izenačevanju možnosti invalidov.  

Program
9.00: Uvod
9.05: Definicije in modeli dostopnosti, opredelitev »posebnih« potreb uporabnikov, zakonodajni okvir in pričakovani standardi dostopnosti na področju kulture (uvodno predavanje)
10.00: Fizično/grajeno okolje – dostopnost objektov (predavanje s predstavitvijo primerov)
11.00: Odmor
11.15: Razumevanje, komunikacija, zaznavanje – dostopnost storitev (predavanje s predstavitivjo primerov
12.15: Odmor
12.45: Dostopnost spletnih strani Pomen obveščanja o dostopnosti (predavanje s predstavitvijo primerov)
13.30: Diskusija
14.00: Zaključek                   

Rajka Bračun Sova, samostojna pedagoginja v kulturi in kustosinja, se je s problematiko dostopnosti kulture prvič srečala v času študija muzejskega in galerijskega menedžmenta na City University v Londonu pred štirimi leti. Priložnostno je sodelovala z National Portrait Gallery v Londonu in Narodno galerijo v Ljubljani pri vodenih ogledih razstav za slepe in slabovidne. Dvakrat je v Ljubljani gostila June Bretherton iz Londona, neodvisno svetovalko na področju dostopnosti; prvič, leta 2006, s predavanjem Some Simple Solutions to Inclusion v organizaciji Skupnosti muzejev Slovenije in drugič, leta 2009, s predstavitvijo evropskega projekta Historic Cities: Towards Access na Mestni občini Ljubljana. Je urednica in soavtorica prvega priročnika o dostopnosti muzejev pri nas Dostopen muzej: smernice za dobro prakso, ki ga je leta 2009 izdala Skupnost muzejev Slovenije. Udeležencem izobraževanja bo predstavila dostopnost kot celovit koncept, ki zahteva celovit pristop (od prepoznavanja potreb uporabnikov, iskanja ustreznih rešitev, do učenja iz lastnih napak). Predstavila bo izbrane vidike dostopnosti na ravni komunikacije, razumevanja in zaznavanja za različne ciljne skupine, pri tem pa vsebino ilustrirala s konkretnimi primeri iz prakse.

Dr. Vlasta Vodeb je zaposlena kot raziskovalka na Urbanističnem inštitutu Republike Slovenije. Z dostopnostjo (predvsem dostopom do grajenega okolja in virtualnim dostopom) se ukvarja že skoraj dvajset let. Primerjalna analiza dostopnosti urbanega okolja v Ljubljani, Londonu in San Franciscu za gibalno ovirane ljudi je bila predmet njene doktorske disertacije, ki so jo dopolnjevale in ji sledile številne raziskave, evalvacije in študije na tem področju. Je avtorica in soavtorica strokovnih in znanstvenih člankov ter monografij o dostopnosti grajenega okolja. Na tem področju razvija smernice, standarde in metodologijo. Pod njenim vodstvom je za Mestno občino Ljubljana nastala Interaktivna karta dostopnosti Ljubljane. Njena zadnja monografija ima naslov Modeli dostopnosti in razvojnih možnosti kulturne dediščine. Udeležencem izobraževanja bo predstavila smernice oz. standarde fizične dostopnosti. Predstavila bo potrebe gibalno oviranih ljudi; invalidov, staršev z otroškimi vozički in drugih, ki so pri svojem gibanju po muzejih, knjižnicah, gledališčih in drugih kulturnih ustanovah ovirani zaradi neustrezno grajenega in označenega okolja. Udeležencem bo predstavila tudi osnovne vidike dostopnih spletnih strani.  

Prijava: blagajnaping@ugmpong.si, 02/229 46 97 (Urška Babuder).
Organizator izobraževanja je Umetnostna galerija Maribor.

VSTOP PROST!