Umetnina za s seboj / Janko Andrej Jelnikar - Človek brez glave
100+ Vrhunci iz Zbirke UGM

Vsak teden si iz naše galerije odnesite umetnino za s seboj, ki jo lahko spoznate tudi preko zvočnega opisa tukaj ali videa tukaj. Kot šesto umetnino za s seboj vam predstavljamo fotografijo Človek brez glave umetnika Janka Andreja Jelnikarja. 

Mariborski krog je povezoval avantgardno fotografijo petnajstih članov Fotokluba Maribor. Antonio Baričević, Ivo Čarle, Ivan Dvoršak, Martin Germ, Janko A. Jelnikar, Zmago Jeraj, Branimir Jerneić, Stojan Kerbler, Peter Lešnik, Dragiša Modrinjak, Zora Plešnar, Marjan Stojko, Simon Tihec, Vinko Vedlin in Franjo Vršič so s svojimi predstavami o fotografiji uveljavili pomemben premik, enakovreden sočasnemu fotografskemu dogajanju na tujem. Enotnemu vsebinskemu konceptu in podobnim formalnim pristopom so dodali vtis o skupnem avtorstvu, ko na začetnih razstavah svojih fotografij niso opremili z imeni avtorjev. Z izbiro vsakdanjih prizorov, ki so razgaljali njihovo banalnost, so ovrgli mnenje o nujni privlačnosti motiva, vrednega fotografskega zapisa.

Črno-bela dramaturgija posnetkov je gradila svojo izraznost z obiljem črnine in sivine, kar ji je prineslo oznako črne fotografije. Izvorno pristnost posnetkov, ki je odklanjala poznejše manipulacije v temnici, je zagotavljal njihov značilen črni rob. Da bi čim jasneje izpostavili odločilni pomen celovitega upoštevanja likovnih prvin, so se odločili za skromno kakovost fotografskega papirja. Največje priznanje je skupina doživela, ko je bila izbrana za jugoslovansko predstavnico na Beneškem bienalu leta 1974, toda žal ta prav tega leta ni bil izveden. Vpliv Mariborskega kroga je prekinil tradicijo jugoslovanske povojne všečne fotografije. Zapuščina Mariborskega kroga je vrsta radikalnih sprememb, ki so dotlej zapostavljeni fotografiji zagotovile enakovredno mesto med mediji vizualne umetnosti.

M. KLINE