Tactus II
projekt
april – maj 2019


Umetnostna galerija Maribor je bila leta 2018 ena izmed partneric projekta TACTUS (tip, aktivnost, kreativnost, tim, umetnost, slepota), katerega cilj je bil omogočiti dostop do spoznavanja Spomenika NOB v Mariboru različnim generacijam ter skupinam, še posebej slepim in slabovidnim. Projekt se nadaljuje v letu 2019. Tokrat je njegov namen seznanitev s postopki, praktično manipulativnimi metodami in principi prilagajanja objektov in dela slepim in slabovidnim osebam. Osredotočili se bomo predvsem na javno plastiko v mestu Maribor (Forma viva). Le-ta je bogata kulturna dediščina in zaradi omejitev zaznavanja slepih in slabovidnih prezrta in premalo obravnavana pri tovrstnih prilagoditvah. Kadar govorimo o slepih in slabovidnih, je pomembno, da se zavedamo specifičnih dejavnikov razumevanja in zaznavanja ter gibanja slepih in slabovidnih v prostoru in zunanji okolici.

Načrtovani rezultati projekta:
-vodstvo po skulpturah mariborske Forma vivi, prilagojeno tudi za slepe in slabovidne;
-vodstva z delavnicami za skupine iz vrtcev in šol.

Aktivnosti se bodo izvajale s pomočjo taktilne karte, ki predstavlja lokacije vseh 19 del Forme vive v mestu ter s pomanjšanimi modeli vseh skulptur.

Projekt TACTUS II (tip, aktivnost, kreativnost, tim, umetnost, slepota) je del programa »Projektno delo z negospodarskim in neprofitnim sektorjem v lokalnem in regionalnem okolju – Študentski inovativni projekti za družbeno korist 2016–2020«, ki ga sofinancirata Javni štipendijski, razvojni, invalidski in preživninski sklad Republike Slovenije in Evropski socialni sklad ter ga vodi dr. Jerneja Herzog s Pedagoške fakultete Univerze v Mariboru.