Preskoči na vsebino

Šola za vse
Graditeljske akcije skupin Fakultete za arhitekturo Univerze v Ljubljani in društva Streha za vse
UGM Studio, Trg Leona Štuklja 2
13. december 2019 – 25. januar 2020
otvoritev: petek, 13. december 2019, 19.00
otvoritveno vodstvo: petek, 13. december 2019, 18.00

Umetnostna galerija Maribor vabi na otvoritev arhitekturne razstave Šola za vse. Pred otvoritvijo se nam lahko pridružite tudi na vodstvu po razstavi. Ob priložnosti bomo nazdravili s penino. Vstop prost!

Razstava predstavlja delo skupin študentk, študentov in mentorjev ljubljanske Fakultete za arhitekturo in društva Streha za vse v okviru mednarodnega razvojnega sodelovanja in humanitarne pomoči. Skupine v sodelovanju s humanitarnimi organizacijami načrtujejo in gradijo šole ter druge družbene ustanove v državah v razvoju. Na ta način pripomorejo k uresničevanju Ciljev trajnostnega razvoja OZN, kot so dostop vseh otrok sveta do varnega doma, izobrazbe in zdravstvene oskrbe. Med letoma 2010–2019 so zgradili učilnico in knjižnico (2010) ter večnamensko dvorano (2011) v Johannesburgu v Južnoafriški republiki, Amasiko – prehodni dom za otroke z ulic (2017) v mestu Kabale v Ugandi, nadstrešnico z otroškim igriščem (2018) ter malo šolo (2019) v Brufutu v Gambiji. Delo skupin temelji na razumevanju naravnih danosti, družbenih in gospodarskih razmer, lokalne arhitekture, materialov, načinov gradnje ter iskanju novih rešitev kot tudi na dobrem sodelovanju z lokalnimi strokovnjaki in prenosu novih rešitev v lokalno gradnjo s ciljem izboljšanja bivanjskih razmer prebivalcev.

Gradnja stavb je šola za vse sodelujoče: slovenske študentke, študente in mentorje, lokalne strokovnjake in bodoče prebivalce stavb. Je šola izmenjave idej, znanj in izkušenj. Nenazadnje je to šola gradnje odnosov med ljudmi različnih zgodovin, družbenih in ekonomskih ozadij. Stavbe, ki so jih zgradile slovenske skupine v sodelovanju z lokalnimi prebivalci, so majhen, a pomemben doprinos izobraževalnih institucij k uresničevanju Ciljev trajnostnega razvoja OZN. Kažejo, da z znanjem in voljo lahko prispevamo k reševanju perečih družbenih problemov in da lahko tudi skromna arhitektura vpliva na izboljšanje življenja ljudi.

Projekti:
Južnoafriška republika, Johannesburg, Magagula Heights Township
Učilnica in knjižnica, Ithuba Community College, 2010
Partnerji:
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za arhitekturo / Društvo študentov arhitekture Šola za prihodnost
SARCH Foundation (Social Sustainable Architecture), Dunaj, Avstrija

Južnoafriška republika, Johannesburg, Magagula Heights Township
Večnamenska dvorana, Ithuba Primary School, 2011
Partnerji:
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za arhitekturo / Društvo študentov arhitekture Šola za prihodnost
SARCH Foundation (Social Sustainable Architecture), Dunaj, Avstrija

Uganda, Kabale
Amasiko - prehodni dom za otroke z ulic, 2017
Partnerji:
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za arhitekturo / Študentsko humanitarno društvo Streha za vse
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za gradbeništvo in geodezijo
Alongside Africa Foundation, Združeno kraljestvo / Uganda

Gambija, Brufut
Nadstrešnica, Izobraževalno-karierni center, 2018
Partnerji:
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za arhitekturo / Študentsko humanitarno društvo Streha za vse
Društvo za otroke sveta, Slovenija / Gambija

Gambija, Brufut
Mala šola, Izobraževalno-karierni center, 2019
Partnerji:
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za arhitekturo / Študentsko humanitarno društvo Streha za vse
Društvo za otroke sveta, Slovenija / Gambija

Sodelujoči študentje
Louis Barçon, Domen Fučka, Miha Fujs, Mojca Gabrič, Blaz Goričan, Sergej Grabnar, Mina Hiršman, Jošt Hren, Andraž Intihar, Jure Kolenc, Samo Kralj, Tomaz Lešnjak, Nina Majoranc, Alenka Mehle, Primož Pavšič, Matej Perčič, Urban Petranovič, Miha Prosen, Žiga Rošer, Anja Šuler, Nina Vidič Ivančič, Uroš Babnik, Tadej Bolta, Gašper Fabijan, Aleš Gabrijelčič, Jernej Kovač Mynt, Lucija Lautar, Katja Lončar, Maša Ogrin, Janja Orel, Ana Pezdirc, Maša Pirc, Peter Plantan, Eva Senekovič, Anže Briški, Luka Derlink, Nastja Fingušt, Tina Hostinger, Eva Ivačič, Laura Klenovšek, Mojca Lebeničnik, Alessandro de Ioannon, Ženja Maher, Mojca Mlinar, Lona Polona Pušnik, Rok Primažič, Gaber Robežnik, Giulia Sgro, Vesna Skubic, Nace Šinkovec, Matic Škarabot, Andrej Štornik, Janja Šušnjar, Jure Ule, Aleš Žmavc, Anja Lipovšek, Arne Žigon, Mia Bečirević, Neža Brankovič, Nika Curk, Žan Krivec, Aljoša Potočnik, Tjaša Tušar, Arne Vitorovič, Klara Suša Vačovnik, Arne Žigon, Jan Žonta, Andreja Benedejčič, Matic Benet, Matija Bozja, Sebastjan Cvelbar, Tjaša Čakš, Miha Gašperin, Ana Jerman, Anja Justin, Sara Komac, Taja Kovič, Manca Kranjc, Nadja Krašovec, Katja Križan, Neža Lazar, Maria Ljuština, Martin Mušič, Uršula Novak, Natalija Otoničar, Rok Primažič, Jana Stankić, Mitja Süč, Matej Tili, Paolo Turčić, Bernarda Vidmajer

Mentorji
izr. prof. mag. Anja Planišček, prof. dr. Aleš Vodopivec, prof. mag. Tadej Glažar, doc. dr. Tomaž Slak asis. Josip Konstantinović, doc. Gašper Medvešek, teh. sod. Klara Bohinc, Tadej Bolta, Katja Martinčič, Primož Pavšič, Nina Savič

Konzultanti
prof. dr. Sašo Medved, prof. Lars Bylund, Angelo Žigon u.d.i.g.

Organizatorji
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za arhitekturo
Društvo študentov arhitekture
Šola za prihodnost
Študentsko humanitarno društvo Streha za vse
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za gradbeništvo in geodezijo
SARCH Foundation (Social Sustainable Architecture), Avstrija
Alongside Africa Foundation, Združeno kraljestvo / Uganda
Društvo za otroke sveta, Slovenija / Gambija
GTTI - Gambian Technical Training Institute, Gambija

Podporniki projektov
Univerza v Ljubljani
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za arhitekturo
Javni štipendijski razvojni in preživninski sklad Republike Slovenije
Mednarodno razvojno sodelovanje in humanitarna pomoč – Ministrstvo za zunanje zadeve RS
Sponzorji, donatorji idr.