PREDSTAVITEV MONOGRAFIJE DR. MOJCE PUNCER, Sodobna umetnost in estetika 
četrtek, 15. december 2011, ob 18.00
Umetnostna galerija Maribor, Strossmayerjeva 6    
sodelujejo: dr. Mojca Puncer, dr. Lev Kreft in Simon Macuh  

Mojca Puncer v knjigi Sodobna umetnost in estetika preizprašuje področje raziskovanja fenomenov vizualnega v sodobnih umetniških praksah. Njena raziskava je osredotočena na posamezne ključne vidike vizualnega skozi optiko sodobne filozofske misli, estetike in umetnostne teorije. Poudarek je na analizi dogajanj v slovenskem prostoru, pri čemer niso spregledane prevladujoče usmeritve v mednarodnem prostoru. Avtorica sledi razvojni liniji tiste filozofske estetike pri nas, ki je pred dvema desetletjema opravila z »akademsko čistostjo« s tem, ko se je začela odpirati drugim teoretskim pristopom in analizam kulture. Pogovor z dr. Mojco Puncer, avtorico knjige in dr. Levom Kreftom, red. prof. za estetiko na Filozofski fakulteti Univerze v Ljubljani, bo vodil filozof in umetnik Simon Macuh. Dogodek bo potekal v organizaciji Publicističnega društva ZAK in Slovenskega društva za estetiko.  

Mojca Puncer je doktorirala iz filozofije na Univerzi v Ljubljani (2008). Je docentka za filozofijo na Univerzi v Mariboru (2010-) in sodelavka Oddelka za likovno umetnost Pedagoške fakultete Maribor (2004-). Deluje kot neodvisna teoretičarka, kritičarka in kuratorka na področju sodobne umetnosti, pedagoginja v kulturi in publicistka. Objavlja v številnih publikacijah doma in na tujem.  

podatki o knjigi: Zbirka Eos, izdala: Publicistično društvo ZAK in Pedagoška fakulteta Univerze v Mariboru, 2010, več o knjigi: www.drustvo-zak.si/Main.html  

VSTOP PROST!