Preskoči na vsebino

OSKAR KOKOSCHKA / Zgodnja grafična dela in njegov vpliv na Elso Oeltjen Kasimir in Jana Oeltjena
Pokrajinski muzej Ptuj Ormož, Miheličeva galerija, Dravska ul. 4, Ptuj
otvoritev: petek, 19. oktober 2012, ob 19.00

Razstava bo na ogled postavila izbor del iz zgodnjega grafičnega opusa Oskarja Kokoschke, osvetlila pa bo tudi njegov vpliv na ustvarjanje Jana Oeltjena in Else Oeltjen Kasimir. Oskar Kokoschka je ena najvidnejših osebnosti evropske likovne umetnosti 20. stoletja in vse do dvajsetih let soustvarjalec ekspresionistične smeri. Njegovo življenje je bilo razgibano in polno srečanj, ki so ga bolj ali manj zaznamovala, obenem pa je tudi on zaznamoval poti številnih sodobnikov. Kokoschka je študiral na Šoli za umetno obrt na Dunaju, že v času študija je začel sodelovati z Dunajskimi delavnicami, vendar je kmalu našel svoj izraz v novi umetniški smeri - ekspresionizmu. Pri tem ni povsem sledil nemškemu modelu, ampak je dajal večji poudarek upodobitvi notranjega doživljanja. To je videti tudi v grafičnih ciklih, v katerih je pogosto izpovedoval svoj zapleten odnos z Almo Mahler. Jan Oeltjen je bil po rodu iz severne Nemčije, šolal se je v Berlinu in v Münchnu. Elsa po rodu s Ptuja je tako kot Kokoschka študirala na Šoli za umetno obrt na Dunaju. Zakonca Oeltjen sta od leta 1911 pa do prve svetovne vojne živela večinoma na Dunaju, kjer sta se gibala tudi v krogu Oskarja Kokoschke. Jan Oeltjen je našel v delu Kokoschke številne vzpodbude za svoje delo, ki so tako vsebinske kot tudi formalne narave, medtem ko je pri Elsi neposreden vpliv Kokoschke omejen na slikarstvo okrog leta 1916. Vzpodbude pa niso bile samo enosmerne; Kokoschka je npr. upodobil Elso v znanem slikarskem delu Moč glasbe iz leta 1920. Na razstavi bo mogoče videti grafična dela Oskarja Kokoschke do leta 1920, in sicer  kartice za Dunajsko delavnico, knjižno opremo, ciklus Vklenjeni Kolumb in portrete v tehniki litografije. Jan Oeltjen bo predstavljan z listi iz grafičnih ciklusov Nedelja in Srečanje, Elsa Oeltjen Kasimir pa z risbama v črni kredi.

Razstava je nastala v sodelovanju Avstrijskega kulturnega Foruma, Univerze za uporabne umetnosti Dunaj (Universität für angewandte Kunst Wien), Zavoda Maribor 2012 in Pokrajinskega muzeja Ptuj Ormož. 

kustosinja
: Andreja Borin
Izposojena dela iz zbirke UGM: Elsa Oeltjen Kasimir, Klečeča figura, 1921, črna kreda; Elsa Oeltjen Kasimir, Prepir, 1921, črna kreda; Jan Oeltjen, Nedelja II, ok. 1914, litografija na papirju; Jan Oeltjen, Nedelja V, ok. 1914, litografija na papirju; Jan Oeltjen, Nedelja IX, ok. 1914, litografija na papirju; Jan Oeltjen, Srečanje, 1920-1923, lesorez na papirju; Jan Oeltjen, Južni zaliv, iz cikla Srečanje, 1920-1923, lesorez na papirju

www.muzej-ptuj-ormoz.si