Javno vodstvo po razstavi Izbrana dela iz Umetniške zbirke Nove Ljubljanske banke
Umetnostna galerija Maribor, Strossmayerjeva 6,
četrtek, 10. november 2005, ob 18. uri

Umetnostni zgodovinar in kritik prof. dr. Stane Bernik, avtor razstave Izbrana dela iz Umetniške zbirke Nove Ljubljanske banke, Poglavja iz razvoja slovenskega slikarstva 20. stoletja, bo v četrtek, 10. novembra 2005, ob 18. uri izvedel javno vodstvo po omenjeni razstavi.

13. novembra 2005 se v Umetnostni galeriji Maribor izteka razstava Izbrana dela iz umetniške zbirke Nove Ljubljanske banke. Devetinpetdeset slikarskih del umetnikov, ki so s svojim delom zaznamovali slovensko likovno ustvarjalnost 20. stoletja, nas popelje od Riharda Jakopiča, mimo Staneta Kregarja ali Zorana Mušiča do predstavnikov najmlajše generacije. Med razstavljenimi deli je tudi armirano platno Rudolfa Kotnika, enega najpomembnejših slovenskih ustvarjalcev, ki je živel in delal v SV Sloveniji in jo Umetnostna galerija Maribor hrani v svoji zbirki.

Umetniška zbirka Nove Ljubljanske banke je nastala leta 1999 in obsega preko dvesto slik, kipov, grafik in drugih umetnin. Strokovno vodi zbirko dr. Stane Bernik, ki je predsednik strokovne komisije, v kateri sta še kritik dr. Milček Komelj ter slikar in grafik Lojze Logar.

Dr. Stane Bernik je od 1. 10. 2005 dekan Akademije za likovno umetnost v Ljubljani in predavatelj na Oddelku za oblikovanje. Letos je prejel Plečnikovo medaljo za knjigo Slovenska arhitektura 20. stoletja, v kateri je sintetiziral svoje obsežno poznavanje arhitekturnih dosežkov na Slovenskem. V njegovi bogati karieri izstopa uredništvo revije Sinteza, strokovno delo na področju oblikovanja, promocije posameznih likovnih ustvarjalcev in ne nazadnje delo v številnih komisijah, odborih, žirijah na področju kulture.