Galerija onkraj zidov
projekt
2019-2020

S pomočjo projekta Galerija onkraj zidov – Podporno okolje za delovanje na področju kulture 2019 smo za obdobje 2019-2020 omogočili enoletno zaposlitev dvema brezposelnima osebama iz ciljne skupine brezposelni in neaktivni, dolgotrajno brezposelni ter osebe v postopku izgubljanja zaposlitve.

S pomočjo projekta, ki ga sofinancirata Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada in Ministrstvo za kulturo RS, bomo vključenim omogočili usposabljanje na področju dela v muzeju in sicer na področju muzejske dokumentacije ter muzejske tehnike. Z enoletno vključitvijo v delo Umetnostne galerije Maribor bosta vključeni osebi pridobili kompetence za delo v kulturnem sektorju, pridobili nove veščine in se usposobili za samostojno delo na področjih ohranjanja in predstavljanja kulturne dediščine ter sodobne vizualne produkcije, izvedbi različnih izobraževalnih  in popularizacijskih programih, sodelovanju z umetniško in kulturno srednjo.

S pomočjo programa UGM lažje sledi svojemu poslanstvu hranjenja, raziskovanja in prezentiranja vizualne umetnosti in dodatno sooblikuje kulturno dogajanje v slovenskem in mednarodnem prostoru.